Dagbesteding

Dagbesteding Emmen

Projecten binnen deze locatie

  • Hout kloven / bewerken (opdrachten);
  • Voegprojecten (opdrachten);
  • Autoreparatie werkzaamheden (opdrachten);
  • Oud ijzer (apparaten ophalen uit elkaar halen en materialen sorteren);
  • Volgen van een vakgerichte opleiding.

Door de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen deelnemers een interesse ontwikkelen in een bepaalde richting en daarbij ook zichzelf verder ontwikkelen.

Mocht de deelnemer verder willen leren door middel van een vakgerichte cursus, dan nemen wij contact op met het Drenthe College. Deze school biedt diverse cursussen aan, ook voor jongeren met een LVB.

Hout kloven

Hout kloven gebeurt met verschillende machines; deze worden gecontroleerd op veiligheid.

Jongeren krijgen eerst uitleg en training over hoe ze deze machines veilig en ergonomisch moeten gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe het apparaat werkt en hoe deze moet worden onderhouden.

Na de uitleg en training mogen ze de machine zelfstandig gebruiken.

Autoreparatie     

Binnen de dagbesteding hebben we sinds kort ook een autobrug. Hiermee kunnen deelnemers onder begeleiding onderhoudswerkzaamheden doen aan auto’s. Hierbij gaat het om auto’s van de zaak of auto’s van klanten.

Recent hebben we ook goedkeuring gekregen van het RDW om auto’s te mogen vrijwaren. Dit houdt in dat klanten hier hun auto’s van naam maar ook op naam kunnen laten zetten.

Deelnemers kunnen een interne opleiding krijgen voor het leren vrijwaren van auto’s. Als ze deze hebben doorlopen, kunnen ze zelfstandig klanten helpen. Het sociaal functioneren en het helpen van een klant zijn belangrijke vaardigheden voor de deelnemers.

Oud ijzer

Er wordt onder begeleiding gewerkt met oud ijzer. Oude apparaten (zoals witgoed e.d.). worden door deelnemers uit elkaar gehaald en gesloopt.

Er wordt gesorteerd op product om deze op een milieuvriendelijke manier te recyclen. De diverse materialen worden gescheiden in bakken gedaan. Als een bak vol is, dan wordt deze ingeleverd.

De opbrengsten worden geïnvesteerd in apparatuur, veiligheidsschoenen, werkhandschoenen en werkkleding voor de deelnemers.

Volgen van een vakgerichte opleidingen

Binnen JOJA B.V zijn er jonge deelnemers die de mogelijkheid hebben om een opleiding te volgen. Dit biedt toekomstperspectief. Zij worden gestimuleerd en gecoacht om  wegen op de juiste manier te bewandelen. Deelnemers hebben bijvoorbeeld aanwijzingen en feedback nodig om op tijd op te staan, op tijd naar bed te gaan of te zorgen voor hun eigen ontbijt en lunch.

Heeft een deelnemer de wens om een opleiding te doen, dan nemen wij contact op met het Drenthe College. Er wordt dan eerst een een nulmeting en een capaciteitentest gedaan. Deze zijn erg belangrijk om goed te bepalen waar de deelnemer extra hulp bij nodig heeft.

Nadat er een intake heeft plaatsgevonden, kijken wij samen met het Drenthe College hoe we de zorg in juiste banen kunnen leiden. Zodat de deelnemer het volhoudt en de opleiding voltooit met een positieve leer- en levenservaring.

Sitemap