Klachtenreglement

Onvrede over de zorgverlening van JOJA B.V.

Hoe kunt u uw klacht uiten?

Dit kan door direct tegen de medewerker van JOJA B.V. te zeggen wat uw klacht is. In veel gevallen lost de medewerker het probleem meteen naar tevredenheid op. U kunt ook een briefje schrijven en deze meegeven of opsturen. Mailen mag uiteraard ook. Zorg ervoor dat u de klacht goed opschrijft om vergissingen te voorkomen. Eenmaal opgeschreven kunt u de klacht niet tussentijds veranderen zolang deze niet is opgelost. De klacht wordt altijd doorgegeven en besproken met de bestuurders van JOJA B.V. U kunt ook een gesprek aanvragen met de bestuurders.

Wat als u er samen niet uitkomt?

Mocht u er niet uitkomen met de medewerker en de bestuurders van JOJA B.V. dan wordt de onafhankelijke klachtencommissie ingeschakeld. De medewerker geeft u informatie over hoe u de klachtencommissie kunt inschakelen. De kosten voor de behandeling van de klacht zijn voor JOJA B.V.

Klachtencommissie

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten die gaan over de zorgverlening door onze medewerkers.

Wie kan een klacht indienen

Als u hulp of zorg ontvangt van JOJA B.V. en u bent hier niet tevreden over, dan kunt u een klacht indienen. Bent u niet in staat om dit zelf te doen, dan kan uw vertegenwoordiger dit voor u doen. In geval van overlijden van een cliënt kan een nabestaande een klacht indienen.

De behandeling van uw klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen (per post ) bij de klachtenfunctionaris van de onafhankelijke klachtencommissie. Dien uw klacht zo spoedig mogelijk in. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op en maakt een afspraak voor een gesprek om uw klacht te bespreken. Tijdens dit gesprek kunt u zich laten ondersteunen door uw partner, uw vertegenwoordiger, een mantelzorger of een ander onafhankelijk persoon.

Een klacht wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken behandeld. U ontvangt  een schriftelijke beslissing van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

JOJA B.V. ontvangt eveneens de uitkomst en zal een afweging maken hoe om te gaan met de bevindingen van de klachtencommissie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er naar een goede en acceptabele oplossing wordt gezocht.

Mochten u en JOJA B.V. er na de gang naar de klachtencommissie niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid om naar de geschillencommissie te stappen.

In dit geval betaalt de aanmelder vooraf een bepaald bedrag.

De onafhankelijke klachtencommissie informeert u hoe de verdere stappen zijn.

Sitemap