Professioneel Mentorschap

Inleiding

Vanaf achttien jaar is men meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit wil zeggen dat men zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd), ‘rechtshandelingen’ kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een huwelijk. Als men minderjarig is, kunnen de ouders (of voogd) een rechtshandeling van iemand terugdraaien of, zoals in het geval van een huwelijk, voorkómen. Is men meerderjarig dan is men zélf verantwoordelijk voor alles wat men doet.

De maatregelen kort samengevat

Het is mogelijk om voor iemand die op het persoonlijke (niet financiële) vlak niet voor zichzelf kan zorgen een mentor te benoemen. De mentor geeft de betreffende persoon advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met hem/haar beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor beslist over de vier genoemde functies. Iemand mag er niet meer zelf over beslissen.

Mentorschap is een maatregel die is bedoeld voor mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. U kunt daarbij denken aan Alzheimer patiënten, mensen die verslaafd zijn, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrisch patiënten. 

Een mentor kan in eerste instantie de partner van de betrokkene zijn. Verder komt voor benoeming in aanmerking één van de ouders, kinderen, broers of zusters. Ook kan de kantonrechter een buitenstaander benoemen, bijvoorbeeld als er geen familie is of er conflicten zijn. Dit kan ook een rechtspersoon zijn, b.v. een stichting.

Jolanda Kort, bevoegd professioneel mentorschap.

Ik ben jolanda, ben bevoegd voor professioneel mentorschap.

Als professionele mentor, ben ik wettelijke vertegenwoordiger van de client.

Ik word bij de rechtbank benoemd wanneer mijn cliënt zelf niet instaat is om beslissingen over zijn of haar verzorging of behandeling.

Ik richt mij op mensen met een verstandelijke beperking om samen te kijken, wat hij of zij precies nodig heeft. Om hen daarin te ondersteunen.

Dit doe ik in overleg, samen met de cliënt en de mensen die betrokken zijn bij de client. 

Sitemap