Wie zijn wij

Wij zijn Jolanda Kort, Ricardo Euverman en Richard Sybesma en zijn al een fors aantal jaren actief in de begeleiding van jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. In eerste instantie hebben we dit gedaan in dienst bij verschillende organisaties maar in 2017 zijn wij samen gestart met JOJA B.V.

Jolanda

Jolanda heeft veel ervaring in de sector als pedagogisch medewerker in de gehandicaptenzorg en specifieke doelgroepen (niveau 4) en als ervaringsdeskundige (HBO). Jolanda staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Ricardo

Ricardo is persoonlijk begeleider van een viertal jongvolwassenen en is binnen de organisatie verant-woordelijk voor o.a. de organisatie en de financiën. Verder is Ricardo actief betrokken bij de dag-besteding en is hij is Aandachtfunctionaris (HBO), meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling.

Richard

Richard is mentor (aangesteld door de Rechtbank) en in die hoedanigheid begeleidt hij jongvol-wassenen en daarnaast is Richard verantwoordelijk voor de dagbesteding.  Denk hierbij aan coaching, samenhorigheid, structuur en veiligheid.

Basisfilosofie

Rust, reinheid en regelmaat – de 3 grote R’s – waren vroeger de pijlers van het opvoeden. JOJA B.V. hecht hier nog steeds grote waarde aan. Maar niet alleen in het geval van kinderen; voor volwassenen zijn ze minstens zo belangrijk.

Rust: wie voldoende slaapt is gezonder en presteert beter.

Reinheid: een goede hygiëne voorkomt besmetting met een bacterie of virus en geeft een goede verzorgde indruk in het sociale verkeer.

Regelmaat: belangrijk voor je gezondheid. Het houdt de biologische klok in het juiste ritme en voorkomt daarmee gezondheidsklachten.

Wat doet JOJA B.V.

JOJA B.V. biedt ambulante begeleiding en dagbesteding/daginvulling aan jeugdigen, jongvolwassenen en volwassenen met een lichte beperking, die (zoveel mogelijk) zelfstandig willen wonen. De inwoners wonen in de gemeenten Emmen en Coevorden. Zij beschikken over een geldige indicatie, geldige Wmo-beschikking of (jeugd)bepaling en kiezen ervoor om hun indicatie te verzilveren bij een kleine overzichtelijke organisatie. De begeleiding richt zich op specifieke hulpvragen die mensen in verschillende levensfasen hebben om te kunnen meedoen in de samenleving. De begeleiding wordt een bepaalde tijdsperiode gegeven,  afhankelijk van de hulpvraag. De meeste hulpvragers kiezen voor een PGB als vergoedingsvorm. Dit geeft hen meer mogelijkheden om samen met JOJA B.V. te komen tot hulpverlening op maat.

Sitemap